عکس خیابان 16 متری ستارخان صومعه سرا
category

خیابان 16 متری ستارخان صومعه سرا

خیابانی در صومعه سرا

خیابان 16 متری ستارخان در صومعه سرا واقع شده‌است. خیابان 16 متری ستارخان به معابر مهمی مانند فضیلت، علیرضا خلوص، شهید زاده و همچنین ستارخان متصل گردیده است.