عکس خیابان گلزار خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان دستگرد، گلزار
category

خیابان گلزار خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

خیابان گلزار در منطقه 1 خمینی شهر واقع شده‌است خیابان گلزار به معابر مهمی مانند شهدای دستگرد و بسیج متصل گردیده است.

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...