عکس خیابان نوزدهم
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان گیلان جاده رشت - پیربازار، نوروزی، شهید قنبری، نوزدهم
category

خیابان نوزدهم

خیابان نوزدهم از محله فخب بخش مرکزی شهرستان رشت عبور می‌کند. خیابان نوزدهم محله فخب به معابر مهمی مانند نوروزی متصل گردیده است.

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...