عکس خیابان ولایت خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان پروفسور میردامادی، ولایت
category

خیابان ولایت خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

خیابان ولایت در منطقه 1 خمینی شهر واقع شده‌است خیابان ولایت به معابر مهمی مانند فروردین، بسیج و همچنین پروفسور میردامادی متصل گردیده است.


category

آشپزخانه‌های خیابان ولایت

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...