عکس خیابان پاستور خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان ماربین دستگرد، پاستور
category

خیابان پاستور خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

خیابان پاستور در منطقه 1 خمینی شهر واقع شده‌است خیابان پاستور به معابر مهمی مانند ماربین شمالی متصل گردیده است.

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...