عکس بزرگراه کمربندی خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر کمربندی خمینی شهر
category

بزرگراه کمربندی خمینی شهر

بزرگراه

بزرگراه کمربندی خمینی شهر در خمینی شهر واقع شده‌است. بزرگراه کمربندی خمینی شهر یکی از معابر اصلی در خمینی شهر می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر خمینی شهر می‌باشد. بزرگراه کمربندی خمینی شهر به معابر مهمی مانند کمربندی، جاده چشمه لادر، دانشجو، حلوایی، پاسداران شرقی، مدنی شرقی، شهید بهشتی و همچنین آزادگان متصل گردیده است.

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...