عکس خیابان عماد سیادت خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان عماد سیادت
category

خیابان عماد سیادت خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

خیابان عماد سیادت در خمینی شهر واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند دبیرستان دخترانه شهید کاظمی در آن واقع شده‌اند. خیابان عماد سیادت به معابر مهمی مانند پروفسور میردامادی و میریان متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان عماد سیادت

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...