عکس خیابان عزیزی خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان ماربین دستگرد، 227، عزیزی
category

خیابان عزیزی خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

خیابان عزیزی در منطقه 1 خمینی شهر واقع شده‌است خیابان عزیزی به معابر مهمی مانند فروردین متصل گردیده است.

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...