عکس کوچه 56 خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان خمینی شهر پروفسور میردامادی، 56
category

کوچه 56 خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

کوچه 56 در منطقه 1 خمینی شهر واقع شده‌است کوچه 56 به معابر مهمی مانند پروفسور میردامادی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس اشرفی اصفهانی (کهندژ)


category

ایستگاه‌های نزدیک به کوچه 56

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...