عکس خیابان هنرستان خیرآباد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران بخش آفتاب خیابان هنرستان
category

خیابان هنرستان خیرآباد

خیابان هنرستان در روستای خیرآباد بخش آفتاب واقع شده‌است. خیابان هنرستان به معابر مهمی مانند بزرگراه هاشمی - شمال، بلوار غدیر، جاده قدیم تهران - قم، بلوار پژوهشگاه صنعت نفت، باغ و همچنین بزرگراه هاشمی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...