عکس بزرگراه هاشمی - شمال
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران بزرگراه هاشمی
category

بزرگراه هاشمی - شمال

بزرگراه

بزرگراه هاشمی - شمال یکی از معابر اصلی می‌باشد. بزرگراه هاشمی - شمال به معابر مهمی مانند بلوار شهدا، بزرگراه هاشمی - جنوب، هنرستان، ملکوت، بلوار علامه عسگری و همچنین بزرگراه هاشمی متصل گردیده است.

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...