عکس بلوار شهدا
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران بزرگراه هاشمی، بلوار شهدا، بین لاله 6 و 8
category

بلوار شهدا

بلوار شهدا به معابر مهمی مانند بلوار ولایت، بزرگراه هاشمی - شمال، بزرگراه هاشمی - جنوب، ملکوت و همچنین بزرگراه هاشمی متصل گردیده است.


category

فروشگاه‌های مواد غذایی بلوار شهدا

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...