عکس بزرگراه هاشمی - جنوب
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران بزرگراه هاشمی - جنوب
category

بزرگراه هاشمی - جنوب

بزرگراه

بزرگراه هاشمی - جنوب یکی از معابر اصلی می‌باشد. بزرگراه هاشمی - جنوب به معابر مهمی مانند بلوار شهدا، بزرگراه هاشمی - شمال، ملکوت، بلوار علامه عسگری و همچنین بزرگراه هاشمی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...