عکس خیابان ملکوت
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران بزرگراه هاشمی، بلوار شهدا، ملکوت
category

خیابان ملکوت

خیابان ملکوت به معابر مهمی مانند بلوار شهدا، بزرگراه هاشمی - شمال، بلوار منتظران و همچنین بزرگراه هاشمی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...