عکس خیابان آبشار کرمان
category

خیابان آبشار کرمان

خیابانی در کرمان

خیابان آبشار در منطقه 4 کرمان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند باغ وحش کرمان در آن واقع شده‌اند. خیابان آبشار به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید پورجعفری و بلوار سرباز متصل گردیده است.