عکس خیابان ناهیدی - جشنواره تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان ناهیدی - جشنواره تهران

خیابانی در تهران

خیابان ناهیدی - جشنواره در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های حکیمیه، تهرانپارس غربی، تهرانپارس شرقی و جوادیه - فرهنگ سرا عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره کل امور مالیاتی جشنواره، خانه کارگر، بیمه پارسیان نمایندگی هنرکار و اداره کل امور مالیاتی شرق تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان ناهیدی - جشنواره به معابر مهمی مانند پروین، خوشوقت، خوشوقت (تیرانداز)، حجر ابن عدی، شاهد، دماوند، فرجام شرقی، ناهیدی، جشنواره، زارع، فتاحی، تاگور، معینی نژاد، کادوس، میرزازاده (اخوت)، صد و بیست و سه، سجده ای جنوبی، صد و بیست و پنج، تاگر، محمدی، درختی، صد و بیست و نه، سجده ای شمالی، شادالویی، برادران مظفری، هلیسایی (درختی) و همچنین 131 متصل گردیده است.


neshan logo