عکس خیابان ناهیدی - جشنواره تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ناهیدی - جشنواره تهران

خیابانی در تهران

خیابان ناهیدی - جشنواره در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های حکیمیه، تهرانپارس غربی، تهرانپارس شرقی و جوادیه - فرهنگ سرا عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره کل امور مالیاتی جشنواره، خانه کارگر، بیمه پارسیان نمایندگی هنرکار و اداره کل امور مالیاتی شرق تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان ناهیدی - جشنواره به معابر مهمی مانند پروین، خوشوقت، خوشوقت (تیرانداز)، حجر ابن عدی، شاهد، دماوند، زهدی، فرجام شرقی، کنارگذر دماوند، ناهیدی، جشنواره، زارع، فتاحی، تاگور، معینی نژاد، اسفندانی، کادوس، میرزازاده (اخوت)، صد و بیست و سه، سجده ای جنوبی، صد و بیست و پنج، تاگر، محمدی، درختی، صد و بیست و نه، سجده ای شمالی، شادالویی، برادران مظفری، هلیسایی (درختی) و همچنین 131 متصل گردیده است.


neshan logo