عکس آزادراه شهید قاسم سلیمانی احمدآباد مستوفی
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران بخش مرکزی شهریار آزادراه تهران - ساوه
category

آزادراه شهید قاسم سلیمانی احمدآباد مستوفی

آزادراه

آزادراه شهید قاسم سلیمانی در احمدآباد مستوفی واقع شده‌است. آزادراه شهید قاسم سلیمانی یکی از معابر اصلی در احمدآباد مستوفی می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر احمدآباد مستوفی می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند پست 63 احمدآباد، گمرک منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (زرندیه) و البرز کرج در آن واقع شده‌اند.
آزادراه شهید قاسم سلیمانی به معابر مهمی مانند آزادراه ساوه - همدان، ساوه - سلفچگان - اراک، خلیج فارس، جاده جنداب، یکه باغ، جاده تفرش، آزادراه سردار شهید قاسم سلیمانی، بزرگراه اراک - قم، بزرگراه قم - اراک، ساوه - تهران، آزادراه همدان - ساوه، همدان-تهران، جاده مامونیه، تهران - ساوه، آزادراه غدیر، جاده احمدآباد مستوفی، جاده شهریار - آدران، نیایش، بلوار نبوت و همچنین بلوار سردار سلیمانی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...