عکس بزرگراه قم - اراک
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان قم بخش سلفچگان بزرگراه قم - اراک
category

بزرگراه قم - اراک

بزرگراه

بزرگراه قم - اراک در قم واقع شده‌است. بزرگراه قم - اراک یکی از معابر اصلی در قم می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر قم می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند پایانه مسافربری خرمشهر، اداره هواشناسی اراک و راهدارخانه سنبل آباد در آن واقع شده‌اند.
بزرگراه قم - اراک به معابر مهمی مانند کنارگذر شمالی اراک، موت آباد - قلعه نو، هواشناسی، ورودی قطب صنعتی، جاده معصومیه، ولیعصر (محسن آباد)، شهدا، جاده تیپ 42 قدر سپاه، بلوار رسالت، بلوار امام رضا، بزرگراه امام علی، فرودگاه قم، سلفچگان - ساوه، ساوه - سلفچگان، بزرگراه اراک - قم، امرآباد - شهسواران و همچنین آزادراه شهید قاسم سلیمانی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...