عکس خیابان برشنورد صومعه سرا

category خیابان برشنورد صومعه سرا

خیابان برشنورد در صومعه سرا واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند اداره برق، اداره تامین اجتماعی، کارگزاری رسمی سازمان تامین اجتماعی صومعه سرا، صندوق بیمه تامین اجتماعی روستائیان و کشاورزان و اداره بیمه سلامت شهرستان صومعه سرا در آن واقع شده‌اند.
خیابان برشنورد به معابر مهمی مانند امام خمینی، جعفری، فرهنگ، طالقانی، بیژن حقیری، بلوار شهید پورنصیری، سردار جنگل، بلوار صالحی و همچنین ستارخان متصل گردیده است.