عکس بلوار تختی (رادیو دریا) چالوس
category

بلوار تختی (رادیو دریا) چالوس

خیابانی در چالوس

بلوار تختی (رادیو دریا) در چالوس واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند رادیو دریا، اداره ورزش و جوانان شهرستان چالوس ، شهرک امام سجاد و خانه کُشتی در آن واقع شده‌اند.
بلوار تختی (رادیو دریا) به معابر مهمی مانند بلوار تختی، رادیو دریا، عزیزی، دریای غربی 13، گلبرگ شرقی، شهید پور سعید، شهید مسعود آهنگری، دریای شرقی 1 و همچنین دریای شرقی 19 متصل گردیده است.