عکس بزرگراه آوینی تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران بخش آفتاب بزرگراه آوینی
category

بزرگراه آوینی تهران

بزرگراه

بزرگراه آوینی از محله شهید بهشتی تهران عبور می‌کند. بزرگراه آوینی یکی از معابر اصلی محله شهید بهشتی در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد. بزرگراه آوینی محله شهید بهشتی به معابر مهمی مانند بزرگراه هاشمی، صنعت، ترانسفو و همچنین بزرگراه شهید آوینی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...