عکس خیابان جعفری صومعه سرا

category خیابان جعفری صومعه سرا

خیابان جعفری در صومعه سرا واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند واحد مشترکین آب و فاضلاب شهری صومعه سرا ، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صومعه سرا و شرکت تعاونی مسافربری شاهین صومعه سرا در آن واقع شده‌اند.
خیابان جعفری به معابر مهمی مانند امام خمینی، شهرام طلوعی، فرهنگ، بلوار سرشاد، میدان سردار جنگل، طالقانی، برشنورد، بلوار شهید پورنصیری، سردار جنگل و همچنین رهبر متصل گردیده است.