عکس خیابان باقری تهران
category

خیابان باقری تهران

خیابانی در تهران

خیابان باقری در منطقه 18 تهران واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند پایانه اتوبوسرانی یافت آباد - آزادی در آن واقع شده‌اند. خیابان باقری به معابر مهمی مانند بزرگراه آزادگان، کنارگذر آزادگان، بابایی، احمدی و همچنین زندیه متصل گردیده است.