عکس بزرگراه دانشگاه صنعتی اصفهان خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان بخش مرکزی شهرستان خمینی شهر بزرگراه دانشگاه صنعتی اصفهان
category

بزرگراه دانشگاه صنعتی اصفهان خمینی شهر

بزرگراه

بزرگراه دانشگاه صنعتی اصفهان در منطقه 1 خمینی شهر واقع شده‌است بزرگراه دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از معابر اصلی در خمینی شهر می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر خمینی شهر می‌باشد. بزرگراه دانشگاه صنعتی اصفهان به معابر مهمی مانند پل روگذر استقلال، دهنو، امامزاده سید محمد، جمهوری اسلامی، ورودی جنوبی، خروجی جنوبی، ماربین شمالی و همچنین بزرگراه آزادگان متصل گردیده است.

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...