عکس میدان ایمان پرند
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران شهر جدید پرند بلوار شهید چمران، نور، میدان ایمان
category

میدان ایمان پرند

خیابانی در شهر جدید پرند

میدان ایمان از محله فاز دو پرند عبور می‌کند. میدان ایمان محله فاز دو به معابر مهمی مانند مهتاب و نور متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به میدان ایمان

category

فروشگاه‌های مواد غذایی میدان ایمان

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...