عکس خیابان سردار جنگل صومعه سرا

category خیابان سردار جنگل صومعه سرا

خیابان سردار جنگل در صومعه سرا واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند شرکت تعاونی مسافربری شاهین صومعه سرا در آن واقع شده‌اند. خیابان سردار جنگل به معابر مهمی مانند امام خمینی، شهرام طلوعی، جعفری، فرهنگ، بلوار سرشاد، میدان سردار جنگل، طالقانی، برشنورد و همچنین بلوار شهید پورنصیری متصل گردیده است.