عکس بزرگراه خلخال - اردبیل مشاهده در نقشه نشان
category

بزرگراه خلخال - اردبیل

بزرگراه

بزرگراه خلخال - اردبیل از محله بعثت اردبیل عبور می‌کند. بزرگراه خلخال - اردبیل یکی از معابر اصلی محله بعثت در اردبیل می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اردبیل می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند ترمینال مسافربری در آن واقع شده‌اند.
بزرگراه خلخال - اردبیل محله بعثت به معابر مهمی مانند بزرگراه میلاد، اردبیل - خلخال - سرچم، شهرک صنعتی فاز 1 شهید بهشتی، 27 متری رازی، رازی و همچنین جاده شهرک صنعتی 1 متصل گردیده است.


اماکن مهم بزرگراه خلخال - اردبیل

neshan logo