عکس بزرگراه خلخال - اردبیل
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

بزرگراه خلخال - اردبیل

بزرگراه

بزرگراه خلخال - اردبیل از محله بعثت اردبیل عبور می‌کند. بزرگراه خلخال - اردبیل یکی از معابر اصلی محله بعثت در اردبیل می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اردبیل می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند ترمینال مسافربری در آن واقع شده‌اند.
بزرگراه خلخال - اردبیل محله بعثت به معابر مهمی مانند اردبیل - خلخال - سرچم، شهرک صنعتی فاز 1 شهید بهشتی، 27 متری رازی و همچنین رازی متصل گردیده است.


اماکن مهم بزرگراه خلخال - اردبیل

neshan logo