عکس خیابان طالقانی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان طالقانی تهران

خیابانی در تهران

خیابان طالقانی در منطقه 21 تهران واقع شده‌است و از محله‌های شهرک غزالی و وردآورد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سرای محله وردآورد، مرکز تامین و توسعه خدمات بهزیستی وردآورد و سرای محله وردآورد در آن واقع شده‌اند.
خیابان طالقانی به معابر مهمی مانند وردآورد، داروپخش، شصت و یکم، شصت و سوم، اردیبهشت یکم، شصت و هفتم، انقلاب، آزادی، یزدی و همچنین گلزار متصل گردیده است.


neshan logo