عکس خیابان آتشگاه اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان آتشگاه اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان آتشگاه در منطقه 9 اصفهان واقع شده‌است خیابان آتشگاه یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند منار جنبان و مخابرات اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان آتشگاه به معابر مهمی مانند بزرگراه خیام، بزرگراه شهید خرازی، اتشگاه، احمد حجازی، مظاهری، شهیدان تیموری، جهاد، صارمیه، کنارگذر شرقی بزرگراه خرازی، وحدت، نبوی منش، زیتون، بهشت، قدس، عبدالرسول زارع، سجاد، سعدی، سردار شهید مهدی عشوریون و همچنین مهرگان متصل گردیده است.


category

کترینگ و آشپزخانه

neshan logo