عکس خیابان امام خمینی صومعه سرا

category خیابان امام خمینی صومعه سرا

خیابان امام خمینی در صومعه سرا واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند اداره ورزش و جوانان صومعه سرا و شورای اسلامی شهر صومعه سرا در آن واقع شده‌اند.
خیابان امام خمینی به معابر مهمی مانند جاده فومن آستارا، جاده فومن - آستارا، کمربندی بهشتی، جعفری، فرهنگ، طالقانی، برشنورد، جاده صومعه سرا - نفوت، بلوار شهید پورنصیری، سردار جنگل و همچنین مطهری متصل گردیده است.