عکس آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان

آزادراه

آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در اصفهان واقع شده‌است. آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد. آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان به معابر مهمی مانند اصفهان - اردستان، نایین - اصفهان، اصفهان - نایین، بزرگراه فرودگاه، اردستان - اصفهان، قهجاورستان - خاتون‌آباد و همچنین جاده دنبی شورچه متصل گردیده است.

neshan logo