عکس خیابان شفیعی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شفیعی تهران

خیابانی در تهران

خیابان شفیعی در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله نیاوران عبور می‌کند. خیابان شفیعی محله نیاوران به معابر مهمی مانند باهنر، نیاوران، پور ابتهاج (دارآباد)، جهانشاهی، تکیه و همچنین دارآباد متصل گردیده است.


neshan logo