عکس خیابان سلمان فارسی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان سلمان فارسی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان سلمان فارسی در منطقه 12 اصفهان واقع شده‌است خیابان سلمان فارسی به معابر مهمی مانند کوثر، شهدای عاشق آباد، پاسداران، فتح، کوثر، شهدا و همچنین شهرک قدس متصل گردیده است.


neshan logo