عکس خیابان سلمان فارسی اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان سلمان فارسی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان سلمان فارسی در منطقه 12 اصفهان واقع شده‌است خیابان سلمان فارسی به معابر مهمی مانند کوثر، پاسداران، فتح، کوثر و همچنین شهدا متصل گردیده است.


neshan logo