عکس خیابان رحمانی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان رحمانی تهران

خیابانی در تهران

خیابان رحمانی در منطقه 5 تهران واقع شده‌است و از محله شهرک آپادانا عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند ترمینال آزادی، پارکینگ توقیفی عرفان و ورودی پایانه اتوبوس بی آرتی در آن واقع شده‌اند.
خیابان رحمانی محله شهرک آپادانا به معابر مهمی مانند بزرگراه لشگری، جاده مخصوص کرج، کنارگذر لشگری، دانش و همچنین ورودی شهرک اپادانا متصل گردیده است.


neshan logo