عکس خیابان پورسینا تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان پورسینا تهران

خیابانی در تهران

خیابان پورسینا در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله دانشگاه تهران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند جشنواره مردمی فیلم عمار، اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و تایید مدارک و اسناد قوه قضاییه در آن واقع شده‌اند.
خیابان پورسینا محله دانشگاه تهران به معابر مهمی مانند قدس، نصرت، 16 آذر و همچنین ایتالیا متصل گردیده است.


neshan logo