عکس خیابان خوش جنوبی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان خوش جنوبی تهران

خیابانی در تهران

خیابان خوش جنوبی در منطقه 10 تهران واقع شده‌است و از محله‌های هفت چنار، بریانک، سلسبیل شمالی و سلسبیل جنوبی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان لولاگر و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در آن واقع شده‌اند.
خیابان خوش جنوبی به معابر مهمی مانند امام خمینی، آزادی، کمیل، آذربایجان، دامپزشکی، مرتضوی، محبوب مجاز، مالک اشتر، کنارگذر آزادی، کلهر، هاشمی، خوش شمالی، ارومیه، توس، شهیدی، بوستان سعدی و همچنین موسوی متصل گردیده است.


category

فروشگاه زنجیره‌ای

neshan logo