عکس پیاده‌راه کاشانی 53 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد شهید محسن کاشانی، کاشانی 53
category

پیاده‌راه کاشانی 53 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه کاشانی 53 در منطقه 3 مشهد واقع شده‌است و از محله آیت الله کاشانی عبور می‌کند. پیاده‌راه کاشانی 53 محله آیت الله کاشانی به معابر مهمی مانند شهید محسن کاشانی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه مترو شهدا


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...