عکس بلوار جانباز مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار جانباز، بین جانباز 9 و 11
category

بلوار جانباز مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار جانباز در منطقه 2 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های جانباز، بهاران، شهید فرامرز عباسی، زمانه و فردوسی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پردیس سینمایی برفی ، کارگزاری آتیه و کارگزاری سهام گستران شرق ( شعبه مشهد ) در آن واقع شده‌اند.
بلوار جانباز به معابر مهمی مانند جانباز 3، بلوار ساجدی، پل جانباز، بلوار شهید فرامرز عباسی، رسالت، جانباز 7، جانباز 6، شهید توکلی 6 و همچنین بلوار فردوسی متصل گردیده است.


category

آشپزخانه‌های بلوار جانباز

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...