عکس بلوار شهید پورنصیری صومعه سرا

category بلوار شهید پورنصیری صومعه سرا

بلوار شهید پورنصیری در صومعه سرا واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند کانون بازنشستگان ناجا و شورای اسلامی شهر صومعه سرا در آن واقع شده‌اند. بلوار شهید پورنصیری به معابر مهمی مانند امام خمینی، جعفری، فرهنگ، طالقانی، برشنورد، سردار جنگل و همچنین مطهری متصل گردیده است.