عکس خیابان کارون تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان کارون تهران

خیابانی در تهران

خیابان کارون در منطقه 10 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کارون جنوبی، هفت چنار، سلسبیل شمالی و کارون شمالی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان شهریار، بیمارستان و زایشگاه بابک و سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری در آن واقع شده‌اند.
خیابان کارون به معابر مهمی مانند امام خمینی، آزادی، کمیل، آذربایجان، دامپزشکی، مرتضوی، مالک اشتر، هاشمی، بهنود، توس و همچنین بوستان سعدی متصل گردیده است.


neshan logo