عکس خیابان سلمان فارسی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان سلمان فارسی تهران

خیابانی در تهران

خیابان سلمان فارسی در منطقه 7 تهران واقع شده‌است و از محله‌های گرگان، خواجه نظام، خواجه نصیر - حقوقی و دهقان عبور می‌کند.
خیابان سلمان فارسی به معابر مهمی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، نامجو، گرگان، قجاوند، بیست و یکم و همچنین یزدی متصل گردیده است.


neshan logo