عکس پیاده‌راه عبادی 11 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد آیت الله عبادی، عبادی 11
category

پیاده‌راه عبادی 11 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه عبادی 11 در منطقه 3 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های عامل و آیت الله کاشانی عبور می‌کند. پیاده‌راه عبادی 11 به معابر مهمی مانند آیت الله عبادی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه مترو شهدا


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...