عکس کوچه 105 خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان اشرفی اصفهانی (کهندژ)، 105
category

کوچه 105 خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

کوچه 105 در منطقه 3 خمینی شهر واقع شده‌است کوچه 105 به معابر مهمی مانند کهندژ، اشرفی اصفهانی (کهندژ) و همچنین شمس تبریزی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس جوی آباد و آبمیوه و بستنی ایمان


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...