عکس خیابان امیدوار تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان امیدوار تهران

خیابانی در تهران

خیابان امیدوار در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله‌های جماران و نیاوران عبور می‌کند. خیابان امیدوار به معابر مهمی مانند باهنر، نیاوران، آقایی و همچنین فیضیه متصل گردیده است.


neshan logo