عکس بلوار امام خمینی اراک
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان مرکزی اراک بلوار امام خمینی
category

بلوار امام خمینی اراک

خیابانی در اراک

بلوار امام خمینی در منطقه 1 اراک واقع شده‌است بلوار امام خمینی به معابر مهمی مانند پویندگان، ورودی شهرک صنعتی شماره یک اراک، خروجی شهرک صنعتی شماره یک اراک و همچنین بلوار امیرکبیر متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...