عکس خیابان جهانشاهی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان جهانشاهی تهران

خیابانی در تهران

خیابان جهانشاهی در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله نیاوران عبور می‌کند. خیابان جهانشاهی محله نیاوران به معابر مهمی مانند باهنر، نیاوران، پور ابتهاج (دارآباد)، شفیعی، تکیه و همچنین دارآباد متصل گردیده است.


neshan logo