عکس خیابان انصافی مقدم تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان انصافی مقدم تهران

خیابانی در تهران

خیابان انصافی مقدم در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های اسکندری، حر و جمهوری عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند موسسه همیاری و عمران شانجان در آن واقع شده‌اند.
خیابان انصافی مقدم به معابر مهمی مانند باستان، آذربایجان، دامپزشکی، اسکندری جنوبی و همچنین کمالی متصل گردیده است.


neshan logo