عکس کوچه 139 خمینی شهر
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان اشرفی اصفهانی (کهندژ)، 139
category

کوچه 139 خمینی شهر

خیابانی در خمینی شهر

کوچه 139 در منطقه 3 خمینی شهر واقع شده‌است کوچه 139 به معابر مهمی مانند کهندژ و اشرفی اصفهانی (کهندژ) متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس عماد سیادت


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...