عکس پیاده‌راه ال احمد تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران پور ابتهاج، ال احمد
category

پیاده‌راه ال احمد تهران

خیابانی در تهران

پیاده‌راه ال احمد در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله داراباد عبور می‌کند. پیاده‌راه ال احمد محله داراباد به معابر مهمی مانند پور ابتهاج متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس پله


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...