عکس میدان کاشانک تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران باهنر، پور ابتهاج (دارآباد)، نصیرآبادی، میدان کاشانک
category

میدان کاشانک تهران

خیابانی در تهران

میدان کاشانک در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله کاشانک عبور می‌کند. میدان کاشانک محله کاشانک به معابر مهمی مانند نصیرآبادی، باقریان و همچنین جورمند متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...